Produkter- och tjänster

 
Företagets målsättning är att erbjuda;
Kvalificerade paketlösningar baserade på
kvalitetsmikroskop från ledande tillverkare.
Även begagnade 
mikroskop med 1 års garanti.
Upprustning- och service av Era befntliga mikroskop för bästa totalekonomi.
Reservdelar och lampor till de flesta fabrikaten.
Kundanpassade produkter, personlig service,
flexibla lösningar.
All kringutrustning för mikroskopi inkl. labmöbler.
Kunskapsöverföring - utnyttja vår breda erfarenhet till just Er applikation.
Kurser i praktiskt handhavande inom mikroskopi och digital bildhantering på plats hos Er.

Välkommen med Era förfrågningar. Nedan följer några exempel på våra produkter.
Axiomat


Kappa DX40 Kappa CCD- & CMOS kameror  
Från miniatyrvideo- till HD,NIR eller 5 Megapixel.
Genom de digitala kamerasystemen, kunde vi redan
1994 påbörja skrotningen av mikrofotografin.
Många som då använde Polaroidfilm-/videoprint,
införskaffade snabbt Kappa CCD-mikroskopkameror med mät-/overlayprogramvaran Kappa METREO.
Tekniken har konstant förfinats och medfört stora kostnadsbesparingar samt höjd effektivitet.
   
Slagprov Programvaror för mikroskopi
Lättskötta programvaror med automatisk dokumentation av Ert löpande mikroskoparbete.
Spårbarhet och smidig rapportframställning av  digitala mikroskopbilder med mätning-/overlay,
bildatabas-/söksystem,timelapse. Även automatiska system för t.e.x teknisk renhet i produkter-/olja.
Då räknas-/storleksindelas alla partiklar på ett filtermembran och en rapport enligt ISO skapas.
Även porocitet -/ ytfördelning av olika faser  m.m
   
Mikroskop för t.ex. materialundersökning
Ergonomiskt anpassade till både små- och stora
provbitar. Här ett stabilt verkstadsmätmikroskop ,
som exempelvis kan förses med 3-axligt mätbord och display för måttavläsning i x/y-och z-led.
   
ScanbordMik Stereomikroskop och (Autofokus)Makroskop 
Med eller utan kamerasystem, ergonomitillbehör,
fjärrstyrning via PC, standard- eller specialbelysning för bästa bild. Även äldre mikroskop oavsett typ
kan upprustas med t.ex kordinatmät-/scanningbord.

   
IntraLED2020 Volpi  "LED-Lamphus" till fiberoptikljusledare.
Belysningen är en ofta förbisedd detalj,
men av yttersta vikt för ett optimalt resultat.
Vilken typ av belysning som passar till Ert prov ;
halogen, lysdiod, UV, IR, koaxial eller högfrekventa ring-/stavlysrör reder vi gärna ut.  
   
DX4C Kyld Kappa CCD-kamera
DX4C
"monokrom" DX40C i "färgversion"
Nykonstruktion med bästa pris- prestanda, och
effektiv för flertalet industriella samt biomedicinska applikationer. Även paketlösning inklusive all kringutrustning för belysning,optomekanik och PC.
   
Zeiss_Leica_Olympus_Nikon Mobila kamerasystem
Digitala mikroskopbilder utan behov för närhet till PC, då en digital systemkamera ansluts. Rådgör gärna med oss, om en lämplig problemlösning.

Mikroskop-System AB
Hålsjö 66
824 67 NÄSVIKEN

Tel- & FAX: +46-(0)650-332 11
E-post: wilhelm.thelemann(at)mikroskopsystem.se